Cinio 007 CFfI Dyffryn Banw

Braf oedd cael fy ngofyn i ffotograffu cinio clwb ffermwyr ifanc 
Dyffryn Banw- y clwb ble dechreodd fy siwrne CFfI pan roeddwn
i'n 13 mlwydd oed. 

It was great to be asked to photogrph Dyffryn Banw YFC's
annual dinner - the club where my Young Farmers journey 
began when I was just 13 years old.

Cawson amser gwych yn Canolfan y Banw gyda noson thema James Bond. 
Du a gwyn oedd steil y noson, diolch i Gwenno am ei
ymdrech gwych yn addurno y neuadd. Dwi'n siwr a fyse 007 ei hyn
yn browd.

We had a fantastic night at Bawn Community Centre with a James Bond theme.
Black and white was the style of the night, with a big thank you to Gwenno
for the efforts she went to decorating the hall. I'm sure
even 007 him self would be proud.  

Os hoffech archebu lluniau o'r noson, cysylltwch a mi gyda rhif y llun ar
carysmairphotography@hotmail.com

If  you would like to purchase photographs from the night, please contact me with the 
photograph number via carysmairphotography@hotmail.com 

6"x4" -  £6
7"x5" - £8
9"x6" - £10
10"x8" - £15
(£4.50 postage and packaging per order.)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: